dimarts, 15 de març de 2016

Una perla d’Evangeli per cada dia de la Quaresma (XXI)

DIMARTS DE LA CINQUENA SETMANA DE QUARESMA


Evangeli
Llavors ells li preguntaren: «Qui ets, tu?». Jesús els respongué: «Us ho estic dient des del principi. Tinc molt a dir i a jutjar de vosaltres, però el qui m'ha enviat diu la veritat, i jo tan sols dic al món allò que li he sentit dir». Ells no van entendre que es referia al Pare. Jesús, doncs, els digué: «Quan haureu enlairat el Fill de l'home, coneixereu que jo sóc, i que no faig res pel meu compte, sinó que dic allò que el Pare m'ha ensenyat. El qui m'ha enviat és amb mi, no em deixa sol, perquè sempre faig allò que li plau. Mentre parlava així, molts van creure en Ell.

Comentari
Durant aquests dies els evangelis ens parlen de les converses quasi impossibles entre Jesús i els fariseus. A Jesús no el comprenen i donen voltes i més voltes per no acceptar l'única veritat: Ell és l’enviat del Pare. I així el text diu: ells no van entendre que es referia al Pare. Al final el Senyor quasi els deixa per impossibles, com un dir: «Més no em puc explicar». Com si els digués: Si no enteneu és perquè no voleu. I remet al seu enlairament en la creu, remet a la seva mort que veu propera. La mort serà per ell la certificació final i plena de tot el que ha anat anunciant. Llavors sabran que ell és, que ell és l’enviat del Pare, perquè la mort serà la manifestació de la plena obediència al seu Pare. La unió del Pare i del Fill, que és eterna, no quedà trencada ni disminuïda en la vida temporal de Jesús en aquest món. El Pare està en el Fill i el Fill està en el Pare, en la seva eternitat i en la temporalitat de l’encarnació.

Allò més gran del cristianisme, la primera veritat és aquesta: Déu Pare ens estima tant que ha donat el qui estima més, el Fill. S’ha separat del Fill per amor a nosaltres. En certa manera ens ha preferit a nosaltres abans que el Fill. Déu ha estimat tant el món que li ha donat el seu Fill. Els cristians, moltes vegades, per excusar-nos del que hem de fer també som dels qui no entenem a Crist, perquè no volem entendre’l. No interessa, ens exigiria massa. Que no siguem d’aquests. 


Aquest vídeo que posem avui és una bona catequesi. Impressionant.