dimecres, 2 de març de 2016

Una perla d’Evangeli per cada dia de la Quaresma (XV)

DIMECRES DE LA TERCERA SETMANA DE QUARESMA

Déu té voluntat de comunicar-se a cadascú de nosaltres


Evangeli
Jesús digué als seus deixebles: «No us penseu que he vingut a anul·lar els llibres de la Llei o dels Profetes; no he vingut a anul·lar-los sinó a dur-los a la plenitud.

Comentari
Déu té voluntat de comunicar-se amb cadascú de nosaltres. Cadascú de nosaltres no pot posar condicions a Déu. Ell ho farà quan vulgui i de la manera que vulgui. No ho oblidis Déu et vol fer descobrir que és el teu Pare i que tu ets el seu fill o filla. Vol pronunciar el teu nom en el silenci del cor. Què hem de fer davant d’aquesta veritat? Res, esperar, deixar que la gràcia actuï. I donar temps al Senyor en la pregària: Es bo d’esperar silenciosament la salvació de Déu, diu l’Escriptura. 

I això que té a veure amb aquesta perla de l’Evangeli? Hi té a veure en el sentit que la Llei no ha quedat anul·lada per Jesús, sinó que ell l’ha vingut a complir en plenitud. En la seva pròpia persona fins al Tot s’ha consumat de la creu. Es com un dir: Ell ja ha fet la feina per nosaltres! El treball ell l’ha fet i a nosaltres se’ns ha donat el fruit! Per la seva obediència fins a la creu, el Senyor ha complert la Llei i les paraules dels profetes i des d’ara se’ns ha donat la gràcia de la seva redempció. Què esperes, cristià? Tens l’Església Mare, tens els sagraments, tens la Paraula, tens els germans que caminen amb tu en la fe, tens la intercessió de la Mare de Déu... si tenim tot això què esperem per entrar en el camí de la fe?

També és veritat que quan un es decideix a viure la fe, en la conversió i en la pregària, immediatament hi ha forces que t’ho impedeixen, però cal superar-les, Quan un decideix a buscar la santedat, immediatament hi ha alguna cosa que es desencadena, dins teu o fora teu, que vol impedir-t’ho. Però aleshores cal resar humilment: ALLIBEREU-ME, SENYOR, DELS ENGANYS DE L’ENEMIC, del qui em vol fer creure que no és possible una vida cristiana, clara, joiosa, fidel i encarnada. Alguna cosa que et suggereix: No, no t’ho creguis que Déu és el teu Pare! Aquesta és una gran temptació, terrible de vegades. Tanmateix és propi de la Quaresma superar les temptacions.

Mireu encara, si teniu temps, aquest reportatge. La darrera resposta és la més preciosa. Són cinquanta motius per resar el Rosari:


Paraules del Papa Francesc

“El Rosari és la pregària que acompanya tot el temps la meva vida. És també la pregària dels senzills i dels sants... és la pregària del meu cor"