dimecres, 9 de març de 2016

Una perla d’Evangeli per cada dia de la Quaresma (XIX)

DIMECRES DE LA QUARTA SETMANA DE QUARESMA

El Pare estima el Fill i li mostra les obres més grans.


Evangeli
Llavors Jesús prengué la paraula i els digué: «Us ben asseguro que el Fill no pot fer res pel seu compte, fora d'allò que veu fer al Pare: allò que fa el Pare, ho fa igualment el Fill. El Pare estima el Fill i li mostra tot el que fa. I encara li mostrarà obres més grans que aquestes».

Comentari
Els textos dels evangelis d’aquests darrers dies de la Quaresma són de sant Joan. Per tradició litúrgica el IV Evangeli era començat a llegir abans de la Pasqua i continuava després fins a la Pentecosta. Ara no puc explicar la raó d’això ja que seria massa llarg. En aquest fragment veiem que el Fill realitza la imitació del Pare: El que el Pare fa també ho fa el Fill. I se’ns diu també que entre Ell i el Pare hi ha una relació d’amor «el Pare estima el Fill i li mostra tot el que fa». D’acord! Però encara és més sorprenent aquesta paraula: I li mostrarà obres més grans que aquestes. Hem de preguntar-nos: I quines són aquestes obres més grans que el Pare li mostrarà al Fill? Molt fàcil de respondre: primer la seva gloriosa resurrecció d’entre els morts, després la donació de l’Esperit Sant al món i la comunió de l’Església santa que s’anirà estenent per tota la terra. 

Però també cadascú de nosaltres, en tant que batejats, formem part d’allò que el Pare ensenya al Fill. Així el Fill de Déu és glorificat en aquest món. És com si el Pare digués en el seu diàleg etern amb el Fill: Mira aquest (poseu el nom de cadascú) com t’estima, mira aquest com viu les obres de la fe. Som mostrats sempre davant del Pare. Vivim sota un cel obert. Els sants i santes són aquestes obres més grans que el Pare manifesta al Fill perquè aquest tingui goig del seu sacrifici a la creu. Són com els seus trofeus, els trofeus de la seva victòria.

La glòria de Crist són els creients. Cada creient és un argument de la seva resurrecció. Cada creient és una lluminària de l’Esperit Sant (recordeu-vos que el foc de l’Esperit es va dipositar en el cap de cadascun dels deixebles). El Pare ho ensenya al Fill com un regal del seu amor. Cadascú de nosaltres ha de pensar que som un regal d’amor del Pare al Fill. Formem part de les «obres més grans» que el Pare li mostrarà. Només podem dir; «Déu meu, gràcies».

Paraules del Papa Francesc:
“No lo olvidemos: ¡el camino de Jesús nos lleva siempre a la felicidad! Habrá siempre en medio una cruz, las pruebas, pero al final siempre nos lleva a la felicidad. ¡Jesús no nos engaña! Nos ha prometido la felicidad y nos la dará, si nosotros seguimos su camino”.