dilluns, 21 de març de 2016

Adorat sigui Jesús sacramentat

El proper dia 24 març, festivitat del Dijous Sant, hi haurà, a la nostra parròquia de Crist Rei de Reus, Adoració Nocturna extraordinària on ens unirem a l'Hora Santa des de les 23 h fins a les 2 de la matinada.

Devot a Vós adoro, Deïtat latent, sota d’aquests signes verament present; el meu cor, per vostre, tot ell s’ofereix, perquè, contemplant-vos, tot ell defalleix.
Oh do! que ens recorda la mort del Senyor, pa vivent que vida dóna al viador, feu que sempre visqui de Vós el meu cor, feu que gusti sempre la vostra dolçor.El próximo día 24 de marzo, de festividad del Jueves Santo, tendremos la Adoración Nocturna extraordinaria que se celebrará en la Parroquia de Crist Rei de Reus donde nos uniremos a la Hora Santa desde las 23 h hasta las 2h de la madrugada.

Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente al contemplarte.
¡Oh memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que da la vida al hombre; concédele a mi alma que de ti viva, y que siempre saboree tu dulzura.