dilluns, 23 de març de 2015

Cada dia de Quaresma és un regal i un goig (XXXIII)

Pel dilluns de la 5a. setmana de Quaresma...

Els pecats del món no es dissolen en l’aire.
La meditació dels sants sofriments de Jesús (1)

Els nostres pecats no és dissolen en l’aire. Són carregats a les espatlles de Jesús. Cada flagell que sofrí en la seva carn immaculada constitueix el pes del pecat del món, també dels nostres pecats.
El sacerdot pot perdonar els nostres pecats, perquè els pecats ja han estat assumits (expiats) per Jesús.
La humanitat de Jesús assumia tota la història i la humanitat de totes les persones. Tot el dolor del món ha estat carregat a les espatlles de Jesús en els flagells que va patir, en la sang preciosa que vessà. Ell els suportà tots. Podem rebre el perdó dels pecats (tota la humanitat) perquè Ell s’oferí al Pare per nosaltres. El mal en sí mateix no es destrueix és donat a Jesús com a expiació. 
La humanitat de Jesús és flagel·lada en els infants que moren d’inanició, en els immigrants que moren en el mar, en la multitud d’homes i dones que són víctimes de l’odi i de l`ídol del diner. En els cristians perseguits que tenyeixen de sang la creu del Senyor. Tot això fou carregat a les espatlles de Jesús quan va ser assotat, ell que era innocent i es carregava damunt seu...  Tot els flagells de la humanitat llaurant el seu cos. També els nostres pecats són perdonats perquè Jesús els va assumir en el seu propi cos. 
Es un gran misteri el segon de dolor del sant Rosari, que diu que Jesús fou flagel·lat per nosaltres. La primera setmana de Passió ja no hem de pensar més en els propis pecats, cal que estimem, adorem en els sofriments de Crist. Cal mirar amb els ulls de la Mare de Déu, us suggereixo que aprengueu aquesta pregària que necessitareu aquesta setmana: Pels sofriments de la vostra Mare, tingueu pietat de nosaltres.

Aquestes escenes de la pel·lícula La Passió de Crist, de Mel Gibson, amb la música de Tatiana interpretant Silently, ens poden ajudar a reflexionar.


---- oOoOo ----

En aquest blog, 
a la pestanya "AGENDA/AVISOS" 
teniu tota la programació de Setmana Santa.

---- oOoOo ----