dissabte, 14 de març de 2015

Cada dia de Quaresma és un regal i un goig (XXIV)

Pel dissabte de la 3a. setmana de Quaresma...

Incomparablement més gloriosa que els serafins

Els cristians estimem tant a la Mare de Déu que li hem donat mil noms. Entre molts estimo aquest: Mare de Déu de l’Alba, que és el nom de la imatge de la Mare de Déu de la nostra parròquia. Direu que ja hi ha prou títols i imatges de Maria. Us diria: encara n’hi ha poques! El misteri de la presència de Maria en el camí de la fe de l'Església troba lloc a cada comunitat. És la Mare de Déu de l’Alba perquè l'alba és la llum que il·lumina abans que el sol aparegui majestuós damunt del nostre mar. 
Ella precedeix la llum i va abans que el dia. La seva fe precedeix i fa llum al misteri de Nadal en el camí de l’Advent. Però il·lumina encara més el Misteri de la Pasqua en el camí de la santa Quaresma, ja que la fe sola de Maria il·luminà en la nit del dissabte sant, ella sola creia en el Fill. Ella és l'albada del matí de Pasqua, la festa de les festes, santa i vivificant Pasqua, la de cada any i la d'aquest any, que preparem en aquesta Quaresma. 
Que tinguem alegria de pensar que demà és diumenge i que anirem a l’Església i trobarem els germans que creuen en Crist. Anem, a veure si trobem a Crist i el trobarem amb els qui van vestits de la pobresa de la gent que no compta, entre els humils... els qui la vida ha marcat amb el dolor i no han pecat d’orgull. Entre ells camina el Crist. Maria era d’aquets. Oh Maria, més venerable que els querubins, incomparablement més gloriosa que els serafins, pregueu per nosaltres.