dilluns, 30 de març de 2015

Cada dia de Quaresma és un regal i un goig (XXXX)

Pel Dilluns Sant...

Tenir el cor enamorat de Jesús

Estem en la setmana veritablement santa, en la qual el Senyor va ser elevat a la creu. Avui recordem que una noia que estimava el Senyor va entrar a la casa on estava. Portava un vas d’alabastre i el trencà i el vessà sobre els cabells de Jesús. Un dels apòstols la va criticar dient que era una malgastadora, que hagués estat millor donar el que havia costat aquell perfum als pobres. Però Jesús els digué: Deixeu-la, ella ha fet una obra bella/bona
L’evangeli diu que va trencar el vas d’alabastre; el va trencar vol dir que no es va reservar res per a ella, que ho va donar tot com a signe de l’amor. Després el Senyor va dir. «De pobres en tindreu sempre entre vosaltres». És cert, el perfum que ungí el cap de Jesús serà el signe en el qual serà ungida l’Església, ella que és el seu cos. Serà signe de l’amor que l’Església tindrà als nostres germans desvalguts. Però no hi pensem ara en els pobres. Ara hem de pensar en el Senyor que va a la creu, Es veritat que molts no l’estimen, o li són indiferents, però també és veritat que l’Església acompanya en un profund agraïment i amb un immens amor el Senyor que per nosaltres pateix passió i mort. Som tants i tants els qui estimem a Jesús! Què no han estat capaços de fer els cristians per causa de Jesús? Què no som capaços de fer pel seu amor? Això la gent no ho sap, però nosaltres sí, és el nostre secret. Es l’amor de Jesús i a Jesús. Tant real com el sol que avui fa.

Tots els qui hem llegit aquest blog l’estimem i el volem estimar més. I també hi ha que no l’estimen perquè no el coneixen, perquè si coneixes a Jesús és impossible no estimar-lo. La Creu aquesta setmana serà elevada a tot el món i per tot arreu serà estimada. N’hi ha tants que tenim el cor enamorat de Jesús! La unció de Maria, abans de la passió, significava ja l’amor que l’Església viuria pels segles a Jesús.