dilluns, 15 d’agost de 2011

Festivitat de la Mare de Déu

En la vostra maternitat, oh Maria heu guardat la virginitat,
i en la vostra Dormició, vós no heu deixat el món, oh Mare de Déu,
Vós heu passat a la Vida,
Vós que sou la Mare de la Vida, intercediu per nosaltres.


Explicació brevíssima de la Icona de la Dormició

Maria apareix en la tradició iconogràfica en el llit mortuori, davant té el Ciri de la Pasqua; l’Esperit Sant convoca els dotze apòstols que no poden contenir les llàgrimes i es posen les mans amb signe de dolor. Els Pares de l’Església des de lluny contemplen el Misteri. I el Crist, dins de la màndorla de la seva divinitat, amb el color intensíssim del cel blau, porta la humanitat de Maria com un infant acabat de néixer a la vida divina. El cos de Maria té la forma d’un gra de blat, que enterrat dóna fruit i que fa pensar en les paraules de Sant Pau: Se sembra un cos corruptible, però en ressuscita un d'incorruptible; se sembra un cos sense honor, i ressuscita gloriós; és sembrat feble, i ressuscita ple de força. És sembrat un cos terrenal, i ressuscita un cos espiritual. (1Co 15,42-44) Un apòstol encensa el Cos de la Mare de Déu, ella que és el canelobre d’or que fa pujar les nostres pregàries.

Maria està en Déu, la primera redimida. I amb Ella, tots els qui hem estimat en aquest món. També les nostres mares, participant d’un mateix misteri de vida i de fecunditat. Reina i mare de la nostra Parròquia pregueu per nosaltres i pel món sencer.

Cap comentari: