dissabte, 27 de febrer de 2016

Maria ens acompanya en el camí de la Quaresma

DISSABTE DE LA SEGONA SETMANA DE QUARESMAMaria acompanya el camí de la conversió de l’Església, vers la Pasqua. Ella no és el centre, durant la Quaresma ocupa un lloc discret, silenciós, però hi és. És una Mare que amb la seva sola presència diu: No defalleixis, continua, fia’t de Jesús. Ella, no ho oblidem, va acompanyar el camí de la creu del seu Fill, era allí. Tots van marxar, però ella no! I Jesús cerca la mare, la distingeix i la dóna. Ella és l’oferent amb un sacerdoci incomparablement més gran que el sacerdoci ministerial. Ella oferia en silenci el seu Fill al Pare en la seva creu, el dia de la Presentació del Nen ja ho havia començat a fer, el mateix dia que va sentir aquestes paraules: I a tu, dona, una espasa de dolor et traspassarà l’ànima. La Quaresma és temps d’oblació, de regalar-se als altres, de donar-se a Déu. Ser devot de Maria és entrar en aquesta dinàmica de la disponibilitat, de l’actitud del qui diu: El que sigui i el que disposin. No és el que escullo jo, sinó el que escull Déu per mi i deixar-se portar per l’Esperit de Déu, de vegades per camins incomprensibles. Ella que, com diu tres vegades l’evangeli: No comprenia aquelles coses, però les guardava dins del seu cor. 

Hi ha coses que no s’entenen en el moment present, s’entenen des del final i des del final absolut que es Déu mateix. La misericòrdia de Déu és sempre immesurable: ningú pot veure el sol en la seva totalitat, com tampoc ningú pot mirar el sol directament i si el veiem és per la llum del mateix sol. Així, per la misericòrdia divina, ningú la pot abastar i si en fem experiència és justament per misericòrdia. Maria va viure acompanyada d’aquesta misericòrdia i sentí, ella més que ningú, la misericòrdia del seu Fill en la creu. Ella cantà aquesta misericòrdia en el Magnificat, i enacara el canta amb l’Església.

Escoltem les piadosa cantata de Buxtehude, que va ser mestre de J S. Bach, cantant la Passió de Jesús. Es una música preciosa, que evoca el moviment de Maria que amanyaga el Fill en els genolls, el Fill que ara veu elevat en la Creu. És una música molt santa que forma part de la Canta Membra Domini nostri.