dilluns, 8 de maig de 2017

8 de maig.- Visita espiritual a la Mare de Déu del Mainell a la Catedral de Tarragona

Estrella del Mar...

És una imatge gòtica del segle XV. Presideix la portalada de la Catedral Primada. Es una imatge amb la inclinació del cor pròpia de les imatges gòtiques, amb plecs perfectíssims. A les Catedrals medievalss ocupava sovint aquest lloc per significar que Maria és la porta del cel, ella que fou la primera en traspassar-la. Ella és la Nova Eva que trepitja, segons el llibre del Gènesi, la Serp antiga i els monstres del mal. A la fotografia no es veu, però dos angeletes tenen cura de la seva corona. Ella contempla els fidels, els deixebles del seu Fill, que entren a la Catedral per celebrar els Sants Misteris.