dimecres, 17 de maig de 2017

17 de maig.- Visita espiritual a Santa Maria de Paret Delgada, a la Selva del Camp.

Estrella del Mar


A la carta de poblament de la Selva de 1165 s'esmenta ja "ad parietes graciles", però les primeres notícies documentades que fan referència a les seves edificacions són del segle XIV. El 1313, l'arquebisbe Rocabertí donà llicència a la vídua de Ramon Agell, de la Selva, perquè edifiqués la casa habitació dels qui tenen cura del santuari. El Nom de Paret Delgada, no és un castellanisme, sinó una forma de català antic, procedent del llatí: Parietes delicatas. Maria és la casa d’or, Domus aurea, que contingué el Verb de Déu, com un temple. La imatge és una Pietat. En la capella hi ha restes medievals i l’artesanat i les pintures murals són precioses.

Del 1504 en endavant les obres es refereixen adès a la capella, adès a les edificacions annexes. L'any 1518 es construí el cor.

El 1523 es bastí la sagristia nova, que és l'actual, ja que la primitiva només comprenia l'espai que avui és el passadís. L'any 1526 es reparà el campanar. En 1600, Pere Blai va fer la traça de la nova capella per a la Verge de la Pietat. Entre els anys 1739-46 s'hi va fer una ampliació, amb una capella i un cambril, i posteriorment, entre els anys 1765 i 1936, van haver-hi incendis i destruccions.”

Entre el 1961 i el 1964, amb motiu dels aplecs que s'hi feien, es convocà un important concurs literari d'incidència nacional; prohibits per la censura, es reprengueren el 1976. Si no hi heu anat mai, aneu-hi. Està enmig de camps d’avellaners, a la carretera del Rourell. Els selvatans l’estimen molt. D’allí no es veu el mar, però a la tarda puja el llebeig o el llevant, que és un vent que ve de la mar.