dissabte, 30 de juliol de 2011

Diumenge XVIII o del Banquet de l’abundància del Regne.

Diumenge 18 del Temps Ordinari. Cicle A.

En la primera lectura se’ns diu que en Déu no es fan negocis: tot és gratuït. Per això els pobres, que som tots nosaltres, no quedem exclosos dels dons de Déu.

I en el salm es diu el bell verset: «El Senyor és bo per a tothom, estima entranyablement tot el que ell ha creat». L’adjectiu entranyable és femení i es refereix a l’amor que una mare té al fill/a que encara porta a les entranyes, abans de deslliurar-lo. Ah, l’amor de mare és comparable a l’amor de Déu! Ja el Papa Joan Pau I va dir en el seu brevíssim pontificat: Déu és Pare, però també mare. I de les moltes lliçons que podem aprendre a l’evangeli en faré una pregària:

Oh Jesús sempre més estimat,
oh Pobre que encara ens dones i els vostres dons són sobreabundants.
Oh Pobre que en la teva riquesa ens enriqueixes a tots.
Oh amor multiplicat i repartit. I encara sobreabundant!
Oh Jesús que tant us estimo.
Jo sóc un d’aquests que s’asseu cada diumenge al prat, humil, pobre, i sense relleu,
però Vos en feu el do de la vostra Eucaristia.
I n’estic tant content i us ho agraeixo tant!
Oh Mans adorables del meu Senyor que repartiu el Pa de la vostra Eucaristia.
Oh amor inacabable, inexhaurible, immens.


Però si voleu que no sigui tant místic us diré una lliçó d’aquest evangeli (tan conegut i de tants significats) Quan el pa es reparteix, n’hi per tots i encara en sobra. Jo opino que els diners de les comunitats haurien de córrer de seguida cap als pobres, els diners han de córrer. I amb això som gasius, fins i tot les parròquies, els bisbats i les congregacions religioses. Mentre en tinguem per pagar el llum, i altres coses per l’estil, què n’hem de fer dels diners els cristians, sinó donar-los? Qui es recorda aquests dies del gran desastre de Somàlia. Ara mateix un infant acaba de morir de fam. Això no és retòric. Que els diners dels cristians capitalitzin per al Regne. (Mt 14, 13-21)

Pregària de la setmana: (memoritzeu aquesta pregària i digueu-la dins vostre moltes vegades)
El Senyor és bo per a tothom, estima entranyablement tot el que Ell ha creat.

Lectio divina: (Romans 8, 35. 38-38) (Si teniu temps pregueu cada dia, al matí o al vespre, amb aquest text del Nou Testament)
Qui ens separarà de l'amor de Crist? ¿La tribulació, l'angoixa, la persecució, la fam, la nuesa, el perill, la mort violenta? N'estic cert: ni la mort ni la vida, ni els àngels ni les potències, ni el present ni el futur, ni els poders, ni el món de dalt ni el de sota, ni res de l'univers creat no ens podrà separar de l'amor de Déu que s'ha manifestat en Jesucrist, Senyor nostre.