dimarts, 22 de juny de 2010

Assemblea Parroquial

L’exercici solidari de la nostra pertinença a la comunitat parroquial de Crist Rei de Reus, a l’Església de Tarragona i Universal, es palesen també de manera mes forta quan ens reunim -convocats pel nostre pastor- per debatre i tractar conjuntament aquells afers més terrenals i més organitzatius que ens afecten a tothom. Perquè d’aquest treball en surt part del vigor comunitari.
El dia 12 celebràrem l’Assemblea Parroquial amb una bona assistència per part de la feligresia. Es va presentar un resum de l’activitat del curs passat, un informe exhaustiu del pla pastoral, l’estat de comptes i es van fer diverses propostes per al curs vinent. Amb pregària i l’assistència posterior a l’Assemblea Eucarística, tot agraint l’Esperit de Déu el seu ajut, es tancava un curs i es posaven els fonaments del proper. A més d’unes fotografies del dia, en el document de la següent pàgina teniu les conclusions de l’Assemblea que el rector, Mn. Rafael Serra ha publicat oficialment tot assumint-ne el seu contingut. Aquest document el podem descarregar en l'apartat documents.