dimecres, 18 de gener de 2012

Les Vespres de Crist Rei, entranyables.

Els ulls de la Mare de Déu miren cap endins. Son ulls tots ells d’interioritat.


Ja fa dos anys. Un grup d’amics ens comprometérem a celebrar les Vespres dels diumenges a la tarda dels temps forts, (Advent, Quaresma i Pasqua). Hi hem estat constants. Hi convidàrem els fidels. Cada vegada som més. El desig és lloar el Senyor i participar de la pregària de l’Església. I intercedir per a tots.

Ens posem tots davant de l’altar, presidint el bell Crist majestat de la Parròquia. Romanem en silenci i a les set en punt ens posem dempeus per a començar les Vespres. La bellesa del cant, dels salms, de la Icona de la Benaurada i de l’encens penetren a dins i donen pau. Una pau immensa.

Volem viure l’esperit de les comunitats monàstiques de Jerusalem, tant conegudes al país veí. El Jordi és el mestre de cor. I el Pere és el lector. I volem crear un espai de pregària i de lloança enmig de la ciutat. Si algú s’hi sent cridat que vingui. Ho fem només pel Senyor, per manifestar la gratitud per la seva gloriosa Resurrecció i tenir goig de ser creients en el seu Nom. I també perquè creiem en la força de la preegària i la vitalitat que dóna més enllà de nosaltres. La pregària de la intercessió és una llavor que el Senyor per la seva gran misericòrdia pot fer créixer en vés a saber quines muntanyes i en quines valls. És el misteri de la comunió dels sants.

En acabar les Vespres venerem sempre la icona de la Benaurada i els seus ulls profunds ens penetren. Els ulls de la Mare de Déu miren cap endins. I sortim amb una alegria nova. Il·luminats per la «Joiosa Llum santa que ens porta a la glòria del Pare del cel, immortal, Déu i Salvador Jersucrist» Només volem lloar el seu Nom. Perquè Crist és i ens estima.

Si esteu interessats en aquesta pregària demaneu informació. És oberta a tothom. Ah, el dia de Pasqua, de tanta alegria que tenim, cantem tres Magnificats.