dimarts, 23 de març de 2010

El sistema de quotes per ajudar la parròquia

La majoria d’entitats i associacions tenen com a base de manteniment de la seva economia, el cobrament de quotes als seus socis.
L’Església, encara que no sigui una associació amb socis apuntats, també, en molts llocs, tenen establert aquest sistema de quotes per recaptar fons.
A la nostra parròquia de Crist Rei va implantar-se aquest sistema quan estàvem en les preocupacions per la construcció del nou temple, i actualment encara està vigent, amb la particularitat que quasi tots els que col·laboren amb la seva quota son els mateixos que varen donar-se d’alta en aquella època, menys alguns que han estat baixa per algun motiu, o bé que ja ens han deixat, essent molt pocs els que si han apuntat des de llavors.
Aquest sistema de quotes es bo, perquè així se sap que es pot comptar amb una quantitat fitxa, per quan s’ha de fer front a alguna despesa.
Animem als que no hi estiguin apuntats, a fer la seva subscripció d’una quota mensual, semestral o anual, ja que així, comptant amb uns ingressos fitxes, es poden fer millor les previsions de despeses.