divendres, 25 de setembre de 2015

Mare de Déu de Misericòrdia


En honor de la festa de la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de la noble i fidel ciutat de Reus, us convidem a escoltar i, als qui sou creients, a pregar, amb un dels himnes més antics i bells de la himnòdia cristiana dedicats a la Mare de Déu. És la Salve Mater Misericordiae, on Maria és saludada com la Mare de l’alegria i de l’esperança. Son l’alegria i l’esperança que ens ha donat Jesús, el seu Fill.

Amb aquesta alegria i esperança ens llevem cada matí i cada nit ens adormim. Dolçament.

El dia de la Misericòrdia la Mare de Déu ens fa a tots un petó i deixa a la galta una rosa d’amor.

Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia.

Us posem el text de la pregària en llatí i, la tornada traduïda al català, castellà i anglès (doncs sabem que el nostre blog rep algunes visites des dels Estats Units)


Salve, mater misericórdiae,
Mater Dei et mater véniae,
Mater spei et mater grátiae,
Mater plena sanctae laetitiae,
O Maria! (Refrain)

Salve, mare de misericòrdia,

Mare de Déu i mare del perdó,
Mare de l’esperança i mare de la gràcia,
Mare plena de la santa alegria,
Oh, Maria!

Salve, madre de misericordia,

Madre de Dios y madre del perdón,
Madre de la esperanza y madre de la gracia,
Madre llena de la santa alegria,
¡Oh, Maria!

Hail, Mother of Mercy

Mother of God and Mother of pardon
Mother of hope and Mother of grace
Mother full of holy joy
O Mary!

Salve, Virgo dignior céteris,

Quae virgines omnes transgréderis,
Et áltius sedes in súperis, O Maria!

Te creávit Deus mirábilem,

Te respéxit ancillam húmilem,
Te quaesivit sponsam amábilem,
Tibi numquam fecit consimilem, O Maria!

Te beátam laudáre cúpiunt

Omnes justi, sed non sufficiunt:
Multas laudes de te concipiunt,
Se in illis prorsus deficiunt, O Maria!

Esto, Mater, nostrum solátium,

Nostrum esto, tu Virgo gáudium:
Et nos tandem, post hoc exsilium,
Laetos junge choris caeléstium, O Maria!

Verge de Misericòrdia, mireu-nos amb ulls d'amor.