dimecres, 26 de maig de 2010

Pastoral de la Salut

El passat 24 d’abril es va dur a terme la II Jornada Diocesana de Pastoral de la Salut, aquest cop a Tarragona.
Ens hi aplegàrem una seixantena de persones de tota l’Arxidiòcesi, entre les quals set de la nostra Parròquia.
La xerrada va anar a càrrec de Mn. Joan Manuel Bajo, que és delegat diocesà de Pastoral de la Salut del Bisbat de Tortosa. El tema que va desenvolupar fou “El sentit del dolor humà”.
Començà dient-nos que pensar en el dolor és pensar que som poca cosa, que l’ésser humà és vulnerable i fràgil. D’altra banda tothom vol ser feliç, i aquí rau la difícil convivència del dolor amb la fe, aquests són els plantejaments del “nou Job” que s’encara a Déu.
Va seguir l’explicació repassant els interrogants de la persona sobre:
- El passat. Què he fet jo? Qui hi ha darrere? Déu té alguna cosa a veure?
- El present. Per què? Regal de Déu? Indiferència de Déu? Fatalisme?
- El futur. Què he d’esperar...?
El dolor és company de camí, certament incòmode, de l’ésser humà però en aquest caminar hi trobem Déu.
Existeix el dolor físic, molt controlat per la medicina, i el dolor moral, el sofriment, al que els cristians trobem la resposta en Jesucrist.
El conferenciant afirmà que cadascú ha de trobar la resposta personal al dolor doncs no existeixen paraules fàcils. Després va analitzar les actituds de Jesús davant el sofriment:
a) Afrontar-lo amb realisme. Déu ens acompanya sempre en el bo i en el dolent.
b) No tancar-nos en el sofriment. Hem de ser sensibles al dolor dels altres.
c) Expressar els sentiments. Jesús a Getsemaní ens mostrà el seu rostre humà.
d) Omplir-lo d’amor.
e) Pregar. Jesús troba en la pregària la força necessària.
f) Viure en l’esperança. Jesús ens va demostrar que el dolor no té la darrera paraula: Hi ha la Resurrecció.
Com a grup de Pastoral de la Salut és molt important implicar la Comunitat. Quan un membre està malalt és tot el cos que emmalalteix.
Fou una Jornada no sols molt interessant sinó que ens va fer reflexionar i veure que hem de millorar les nostres actituds i ens va fer viure aquest apropament a Jesús, sobretot a Jesús sofrent.