divendres, 25 de desembre de 2015

A TOTS SANT NADAL!!

A tots els qui ens segueixen en aquest humil bloc parroquial us desitgem amb tot el cor un sant Nadal. Crist és amb nosaltres per sempre. Emmanuel. Ell s’ha deixat trobar. Deixeu el passat, és un passat perdonat i estreneu una pregària i un amor nou. Lloem i beneïm Déu amb una lloança nova: Canteu al Senyor un càntic nou.


Sant Nadal de l’any 2015 amb la Porta de la misericòrdia oberta. Us desitgem el bon Nadal amb la melodia única de Amazing Grace, interpretada per veus tan magnífiques com la del gran Bocelli o la cantant Noa. La lletra en anglès es magnífica. Us la transcrivim en anglès i us posem les primeres frases en català i castellà. És un honor per nosaltres que us podem anunciar el goig de la fe.Amazing grace!
How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found
Was blind, but now I see.
'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed.
Thro' many dangers, toils and snares
I have already come
'Tis grace hath bro't me safe thus far
And grace will lead me home.
When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we first begun.

Gràcia sublim,
Gràcia sublim,
Què dolç és el so
que salvà un un infeliç com jo!
Jo estava perdut però ara m'he trobat.
Estava cec i ara i veig

Sublime Gracia
Sublime gracia
Cuán dulce el sonido
Que salvo a un desgraciado como yo
Alguna vez estuve perdido, pero ahora me he encontrado
Estuve ciego pero ahora veo