dimarts, 4 de febrer de 2014

L’evangelista Mateu


Aquest any escoltarem en la litúrgia el primer Evangeli, el de Mateu. La tradició l’ha identificat amb Leví, el recaptador d’impostos. Era de Cafarnaüm, a la Galilea. Mateu és un nom que en hebreu significa «un regal de Déu». Certament l’evangeli que porta el seu nom és un regal que el Senyor dóna a l’Església. L’escoltarem i l’assaborirem tot l’any en la pregària i en la predicació. És de molt antic que s’atribueix l’autoria d'aquest evangeli a Sant Mateu, un dels dotze apòstols. Ja Papies, un autor cristià del segle II, explica que Sant Mateu va escriure un evangeli en hebreu, que després es va perdre, però que fou traduït al grec i és el text que ara tenim.

L’evangelista escriu el seu evangeli per a cristians israelites i els vol convèncer que en Crist es compleixen totes les profecies i que Jesús és el Messies, el Senyor i el nou Moisès. En tant que és el nou Moisès, puja a la muntanya i proclama la nova Llei. És el famós sermó de la Muntanya que ocupa els capítols 5-7 de l’evangeli i que comença per les Benaurances del Regne.

Hem de saber que els evangelis es llegeixen, en la disposició actual, en tres cicles: En el cicle A es llegeix Mateu, en el cicle B es llegeix Marc i en el cicle C es llegeix Lluc. Són els anomenats evangelis sinòptics, ja que estan interrelacionats entre ells literàriament. L’evangeli de Joan es llegeix de manera semícontínua durant la Quaresma i la Pasqua. No tenim certesa dels llocs on va anar a predicar. La seva festa se celebra el vint-i-u de setembre.


Caravaggio té un quadre bellíssim sobre la crida de Sant Mateu, un capolavoro de la pintura occidental. És impressionant la llum que, procedent de Jesús, il•lumina a Mateu, assegut com a recaptador d’impostos (aquells que l’evangeli són anomenats publicans). Mateu o Leví quedà tant impressionat per la paraula del Senyor que li deia «Segueix-me» i per la seva mirada que s’alçà de taula, ho deixà tot i seguí a Jesús. És el sisè apòstol. Sant Beda, comentant aquest evangeli, diu que Jesús el va veure, es va compadir d’ell i el va elegir. Ja que el Senyor no ha vingut a cridar els justos, sinó als pecadors, entre ells nosaltres.

En aquest Blog cada setmana explicarem una de les vuit Benaurances. Són els vuit camins de la felicitat segons Déu.