dimarts, 30 d’octubre de 2012

Catequesi d'adults

Amb motiu de la celebració de l'Any de la Fe, tindrà lloc a la nostra parròquia una Catequesi d'adults molt especial, centrada tota ella en el Credo. Una sessió al mes, durant una hora i fins novembre de 2013.


Per aprofundir en allò que creiem i estimem. Us esperem!!

Parròquia de Crist Rei
Lloc: Sala Mossèn Josep Torres
Hora: de 8 a 9 del vespre


PROGRAMACIÓ DEL CURS

OCTUBRE 2012
Data: Dimarts, dia 30
Tema: “Crec en un Déu, Pare totpoderós”

NOVEMBRE 2012
Data: Dimarts, dia 27
Tema: “Creador del Cel i de la terra”

DESEMBRE 2012
Data: Dimarts, dia 18
Tema: “I en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre”

GENER 2013
Data: Dimarts, dia 29
Tema: “El qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant, nasqué de Maria verge”

FEBRER 2013
Data: Dimarts, dia 26
Tema: “Patí sota el poder de Ponç Pilat”

MARÇ 2013
Data: Dimarts, dia 19
Tema: “Fou crucificat, mort i sepultat”

ABRIL 2013
Data: Dimarts, dia 30
Tema: “Davallà als inferns”

MAIG 2013
Data: Dimarts, dia 28
Tema: “Ressuscità al tercer dia d'entre els morts, se'n pujà al Cel, seu a la dreta de Déu Pare totpoderós”

JUNY 2013
Data: Dimarts, dia 25
Tema: “I d'allí vindrà a judicar els vius i els morts”

SETEMBRE 2013
Data: Dimarts, dia 17
Tema: “Crec en l’Esperit Sant”

OCTUBRE 2013
Data: Dimarts, dia 29
Tema: “En la Santa Mare Església catòlica, apostòlica”

NOVEMBRE 2013
Data: Dimarts, dia 26
Tema: “En la comunió dels sants, en la remissió dels pecats, en la resurrecció dels morts i en la vida perdurable”