dilluns, 22 de desembre de 2014

Horaris de les celebracions de Nadal

Dia 23: Dimarts
A les 8 del vespre   CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA
La missa d’aquest dia
serà a 9:30 del matí

Dia 25: NADAL DEL SENYOR
Missa de l’Infant Jesús (Vigília de Nadal a les 7 del vespre)
Missa del Gall (a les 12 de la nit)
Missa de l’alba (a les 10 del matí )
Missa del Dia de Nadal  (a les 12 del migdia)

A la tarda no hi ha cap celebració

Dia 26: SANT ESTEVE DINS L’OCTAVA DE NADAL
Missa a les 12h del migdia.

Dia 28: Diumenge de la Sagrada Família
Missa de vigília (20h.) i Missa a les 10, 12 i 20:30h.

Dia 1 de gener: SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU I INICI DE L’ANY
Missa de vigília (20h.) i Missa a les 10, 12 i 20:30h.

Dia 4 de gener: Diumenge II de Nadal
Missa de vigília (20h.) i Missa a les 10, 12 i 20:30h.

Dia 6 de gener: EPIFANIA DEL SENYOR
Missa de vigília (20h.) i Missa a les 10, 12 i 20:30h.

Dia 11 de gener: Diumenge del Baptisme del Senyor.
Missa de vigília (20h.) i Missa a les 10, 12 i 20:30h.